"Гузен негонен бяга."

Пословици и поговорки

captcha