"Грижата за излишното често се съчетава със загуба на необходимото." Солон

Мъдри мисли

captcha