"Госта гощавай, на врага прощавай."

Пословици и поговорки

captcha