"Голяма пречка за щастието е да очакваме твърде много щастие." Бернар Фонтенел

Мъдри мисли

captcha