"Глава има, ама в главата няма."

Пословици и поговорки

captcha