"Гладна кокошка просо сънува."

Пословици и поговорки

captcha