"Езикът кости няма, ама кости троши."

Пословици и поговорки

captcha