"Евтиното месо и кучетата не го ядат."

Пословици и поговорки

captcha