"Едно мисли, друго казва, трето върши."

Пословици и поговорки

captcha