"Едни копаят и режат, а други се нарязват."

Пословици и поговорки

captcha