"Един ум — за зиме ли, за лете ли?"

Пословици и поговорки

captcha