"Един камък триста гарги пропъжда."

Пословици и поговорки

captcha