"Един държи рогата, друг дои кравата."

Пословици и поговорки

captcha