"Дървото се превива докато е младо."

Пословици и поговорки

captcha