"Два бика и една каруца зад тях."

Пословици и поговорки

captcha