"Душата е повече там, където обича, отколкото там, където живее."

Августин Блажени

captcha