"Думите трябва да се мерят, а не да се броят." Словенска мъдрост

Мъдри мисли

captcha