"Доста трудно е да кажеш кое донася щастие. Със сигурност това не са бедността и богатството." Франк Маккинли

Мъдри мисли

captcha