"Докъде ще стигнеш в живота, зависи от теб: да си мил с младите, да съчустваш на старите, да приемаш борещите се и да бъдеш толерантен към силните и слабите. Един ден в живота си ще бъдеш всеки един от тях.
Джордж Вашингтон

Мъдри мисли

captcha