"Докато ти завиждат, радвай се. Започнат ли да те съжаляват — тежко ти."

Пословици и поговорки

captcha