"Докато не хвърлиш в нивата, не никне."

Пословици и поговорки

captcha