"Докато човек умре, все ум събира и пак без ум умира."

Пословици и поговорки

captcha