"Дойде гост, развали пост."

Пословици и поговорки

captcha