"Добър кон и под съдран чул се познава."

Пословици и поговорки

captcha