"Доброто се забравя, злото — никога."

Пословици и поговорки

captcha