"Добрият кон сам си изкарва зобта."

Пословици и поговорки

captcha