"До 25 години човек се жени сам, до 30 години го женят роднините му, а от 30 нагоре го жени цялото село."

Пословици и поговорки

captcha