"Днес трябва да го купим, та да го живеем."

Пословици и поговорки

captcha