"Дава колкото за Бог да прости."

Пословици и поговорки

captcha