"Дарявай щастие, но не искай от другите да ти отвърнат." Дугпа Ринпоче

Мъдри мисли

captcha