"Дали се опитвам да намеря Бог? Той е по-умен от мен — нека опита сам да ме намери."

Айзък Азимов

captcha