"Дай ми смелостта да не се отказвам - дори когато мисля, че надежда няма." Честър У. Нимищ

Мъдри мисли

captcha