"Да ти е обеца на ухото!"

Пословици и поговорки

captcha