"Да ме опази Господ от приятелите ми, а от враговете си сам ще се пазя."

Пословици и поговорки

captcha