"Да е учено — добро, да е умно — по-добро."

Пословици и поговорки

captcha