„Човекът започва там, където свършва държавата.“

Фридрих Ницше

captcha