"Човекът е създаден не за да влачи вериги, а да лети над земят, широко разперил криле." Юго

Мъдри мисли

captcha