"Човек никога не е толкова щастлив, нито толкова нещастен, колкото си въобразява." Ларошфуко

Мъдри мисли

captcha