"Човек може да стане свободен само чрез свободата на другите." Симон дьо Бовоар

Мъдри мисли

captcha