"Човек може да мине без много неща, но не без човек." Карл Бьорне

Мъдри мисли

captcha