"Човек живее 75% със своята фантазия и само 25% с фактите - в това е неговата сила и неговата слабост." Ремарк

Мъдри мисли

captcha