"Чисто народният човек се бори, докато може…, ако не сполучи…, трябва да умре в народната си работа."

Васил Левски

captcha