"Бързата работа — срам за майстора."

Пословици и поговорки

captcha