"Бързата работа ялова излиза."

Васил Левски

captcha