"Бърза като теле пред майка си."

Пословици и поговорки

captcha