"Брат брата не храни, но тежко му който го няма."

Пословици и поговорки

captcha