"Бостанджията иска дъжд, а керемидчията — слънце."

Пословици и поговорки

captcha