"Богат е, който е здрав."

Пословици и поговорки

captcha