"Блаженството за тялото е здравето, за ума - знанието." Талес от Милет

Мъдри мисли

captcha