"Без наука няма сполука."

Пословици и поговорки

captcha